TIN TỨC CÔNG TY
Cảng Cửa Lò đủ năng lực đón tàu 10.000 DWT
Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Cửa Lò
Đảng bộ Cảng Nghệ Tĩnh Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Thủ tục chuyển nhượng cổ phần
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH
 
TIN TỨC VINALINES
Vinalines Nha Trang quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa XI)
DỊCH VỤ
Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng
Bốc xếp, bảo quản và giao nhận hàng hóa
Kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan
Đại lý vận tải hàng hóa, đại lý tàu biển
Hộ tống cứu nạn, cứu hộ trên biển
Xây dựng và sửa chữa công trình cảng
Loading the player...
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh

Hỗ trợ - 038.3847.141

Hotline - 038.3847.141

Văn phòng - 038.3847.141
Hôm nay: 119  - Tất cả: 144,910
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3847 143- Fax: 038.3847 142
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn